Arbeidsmobiliteit

Bakker & Bosch biedt ondersteuning op het gebied van arbeidsmobiliteit en personeelsontwikkeling. Wij richten ons op het bedrijfsleven en de (semi) publieke sector en mensen die daarin werkzaam zijn. Wij verbinden mens en werk en ondersteunen bij personeelsontwikkeling en arbeidsmobiliteit. Hierdoor brengen wij loopbanen op een positieve manier in beweging. Dit doen wij al jaren met veel passie en plezier. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat onze werkwijze bewezen effectief en betrouwbaar is. Wij werken onder andere voor zorginstellingen, woningcorporaties, gemeentes en landelijke overheden.
 
In alle regio’s beschikken we over ervaren herstel-, loopbaancoaches, trainers, sollicitatiecoaches en jobhunters. Elk met een groot netwerk aan organisaties in de publieke en private sector.

 
Outplacement - begeleiding van-werk-naar-werk
Al jaren begeleiden wij outplacementkandidaten succesvol naar nieuwe passende banen of naar een ander duurzaam toekomstperspectief. Dit doen we met een persoonlijke aanpak en met oprechte betrokkenheid en interesse in zowel kandidaat als opdrachtgever. Werkgeluk is hierbij een van de belangrijkste pijlers. Want waar geluk is, worden successen geboekt. Dit doen we samen, met respect voor elkaar en anderen. Dat is bewezen effectief en betrouwbaar gebleken.
 
Bakker & Bosch is een full-service HR-bureau met veel ervaring op het gebied van recruitment, zoals werving & selectie, uitzenden en detachering. Daarnaast bieden we opdrachtgevers ondersteuning bij HR-consultancy vraagstukken en outplacement-, re-integratie- en coachingstrajecten. Door onze uitgebreide dienstverlening en jarenlange ervaring, beschikken wij over een groot landelijk netwerk aan werkgevers. De toegevoegde waarde van ons outplacementtraject zit hem in het vinden van een geschikte vacature, ofwel jobhunting. Ons landelijk netwerk aan werkgevers binnen de publieke en private sector en het vermogen om passend werk te vinden voor de kandidaat zijn hierbij belangrijke factoren om de kans op succes te vergroten.

Outplacement door Bakker & Bosch
Outplacement is een vorm van arbeidsmobiliteit. Tijdens dit traject wordt de kandidaat individueel intensief gecoacht, getraind, begeleid en uiteindelijk bemiddeld naar een nieuwe baan buiten de huidige werkgever.
 
De lengte van het outplacementtraject wordt, in overleg met werkgever en kandidaat, vooraf vastgesteld. Hiervoor stippelen we voor aanvang een persoonlijk en specialistisch maatwerktraject uit en bepalen we welke modules er nodig zijn om de gewenste, nieuwe baan te vinden en te behouden.

Een persoonlijk en intensief maatwerktraject
Wij zorgen altijd voor een persoonlijke aanpak met een specialistisch maatwerktraject. Hierbij staan de wensen en ontwikkelbehoefte van de kandidaat altijd centraal. Tijdens het traject doorloopt iedereen dezelfde fases maar met de inzet van verschillende modules. Op basis van een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de kandidaat wordt een voorlopig maatwerktrajectplan voorgesteld. Dit voorlopig maatwerktrajectplan wordt na het intakegesprek verder uitgekristalliseerd.

De fases in het outplacementtraject bij ons zijn:
 1. Intakefase
 2. Reflectiefase
 3. Onderzoeks- en oriëntatiefase
 4. Trainingsfase
 5. Sollicitatie- en plaatsingsfase
 6. Nazorgfase

Jobhunting
Een belangrijk onderdeel en onze toegevoegde waarde van het outplacementtraject zit in het snel vinden van een geschikte vacature, oftewel Jobhunting. Ons landelijk netwerk van werkgevers binnen de publieke en private sector en het vermogen om passend werk te vinden voor de kandidaat zijn hierbij belangrijke factoren om de kans op succes te vergroten.

Voordelen outplacementtraject via Bakker & Bosch
 • Op maat samengesteld begeleidingstraject 
 • Persoonlijke aanpak 
 • Regionaal karakter, altijd een vestiging in de buurt 
 • Groot en actueel landelijk werkgeversnetwerk 
 • Hoog uitstroompercentage 
 • Een vast aanspreekpunt 
 • Ervaren en gecertificeerde loopbaancoaches
   Re-integratie

Na een lange ziekteperiode is het voor uw medewerker niet makkelijk om weer aan het werk te gaan. Een medewerker die (langdurig) is uitgevallen is vaak onzeker, weet niet goed meer wat voor werk bij hem of haar past en twijfelt ten onrechte aan zichzelf. Wij helpen uw medewerker hierbij. Samen met onze re-integratiecoach, eventueel ondersteund door een ervaren herstelcoach, wordt uw medewerker gecoacht en begeleid naar een nieuwe passende baan die aansluit bij zijn of haar belastbaarheid.
Het zelfvertrouwen van de medewerker komt vaak grotendeels weer terug als er een nieuw loopbaanperspectief is. Samen met de medewerker focussen we ons op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Het kijken naar mogelijkheden, biedt kansen en perspectief.

Re-integratie - eerste en tweede spoor
 • Stap 1: Kijk of de medewerker een andere beschikbare functie binnen uw organisatie kan vervullen, eventueel met aanpassingen. Dit noemen we 're-integratie eerste spoor'.
 • Stap 2: Heeft u intern geen geschikte functie beschikbaar en is dit getoetst door een arbeidsdeskundige, dan bent u als werkgever verplicht om op zoek te gaan naar externe arbeidsmogelijkheden. Dit noemen we 're-integratie tweede spoor'. Daarnaast adviseren we om altijd de mogelijkheden op het eerste spoor te blijven onderzoeken.
Onze re-integratietrajecten kunnen zowel worden ingezet voor begeleiding bij re-integratie op het eerste spoor als re-integratie op het tweede spoor.

Wet Verbetering Poortwachter
Voor u als werkgever is het bemiddelen van uw medewerker naar een passende baan, mogelijk na een periode van detachering of stage, van groot belang. In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) staat beschreven dat u in eerste instantie verplicht bent om uw medewerker te herplaatsen binnen de eigen organisatie, al dan niet met aanpassingen. Indien werkhervatting binnen de eigen organisatie niet meer mogelijk is of duurzame werkhervatting onwaarschijnlijk lijkt, wordt het 2de spoor re-integratietraject gestart. Het is belangrijk aan deze eisen te voldoen. Het UWV toetst of u, samen met uw medewerker, er alles aan heeft gedaan om de medewerker binnen de eigen organisatie te re-integreren.
Heeft u zich, samen met uw medewerker, volgens het UWV onvoldoende ingespannen dan volgen er loonsancties. Stroomt de medewerker na 2 tot 3 jaar ziekte de WIA-uitkering in, dan vertaalt zich dat in hogere risicopremies voor een lange periode.

Hoe pakken wij dat aan?
Wij zorgen voor een intensieve individuele aanpak met een persoonlijk maatwerktraject. Hierbij staan de wensen en ontwikkelbehoefte van de kandidaat altijd centraal. Tijdens het traject doorloopt iedereen dezelfde fases maar met verschillende modules. Daarbij houden wij altijd rekening met de arbeidsbelasting van de medewerker en wat de huidige mogelijkheden zijn. Bij het zoeken naar passend werk richten wij ons op de mogelijkheden en niet op de beperkingen van de medewerker.

De fases in het re-integratietraject bij ons zijn:
 1. Intakefase
 2. Reflectiefase
 3. Onderzoeks- en oriëntatiefase
 4. Trainingsfase
 5. Sollicitatie- en plaatsingsfase
 6. Nazorgfase

Voordelen re-integratietraject via Bakker & Bosch

Voor werknemers:
 • Er wordt zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal vlak gewerkt aan een nieuwe start
 • Zelfvertrouwen, energie en het werkplezier krijgen een impuls
 • Eén vast aanspreekpunt
 • Focus op herstel, competenties en een nieuw loopbaanperspectief
Voor werkgevers:
 • Snelle interventie
 • Zorg voor uw mensen en heldere communicatie
 • Het voorkomen of beperken van premieschade
 • Deskundige begeleiding tijdens de re-integratie
 • Het op orde brengen en houden van de wettelijk vereiste dossiers
   


Loopbaancoaching
Loopbaancoaching helpt medewerkers om loopbaanwensen en -mogelijkheden stap voor stap te ontdekken. Wat past nou echt bij de kwaliteiten, ervaringen, talenten en passies van de medewerker. Het loopbaantraject biedt de medewerker de ruimte om zich af te vragen wat nu echt intrinsiek bij hem past. Er wordt op een onbevangen manier gekeken welke werkzaamheden/functies inmiddels (beter) bij de medewerker passen. Vragen als ‘Wat past nou echt bij de kwaliteiten, ervaringen, talenten en passies van de medewerker?’ worden tijdens het loopbaancoachingstraject beantwoord.
 
Wanneer wordt dit traject ingezet?

Na het volgen van loopbaancoaching is er een duidelijk loopbaanprofiel. Dit zorgt ervoor dat de oriëntatie op (interne) arbeidsmarktmogelijkheden beter afgestemd kan worden. Hierdoor wordt de baan die goed bij de medewerker past sneller gevonden. Dit kan uiteraard binnen de eigen organisatie zijn, wellicht al met aanpassingen van de eigen functie, of een baan bij een nieuwe werkgever.
 
Wat bereiken we met loopbaancoaching?
We onderzoeken samen met de medewerker zijn persoonlijkheid, passie, drijfveren, kwaliteiten, waarden, behoeften, interesses, capaciteiten en competenties en werken samen toe naar een goed doordacht loopbaanprofiel. Het loopbaanprofiel geeft een goed beeld.

Benieuwd naar onze persoonlijke aanpak?
In een vrijblijvend gesprek leggen we u graag uit wat we voor u kunnen betekenen en hoe onze arbeidsmobiliteit trajecten eruit zien. Bovendien vinden we het belangrijk dat het klikt tussen de kandidaat en onze coach. Om die reden kan er altijd van tevoren een afspraak worden gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 
Marijn van den Bosch - Senior Consultant ArbeidsmobiliteitContactpersoon

Marijn van den Bosch
info@bakkerenbosch.nl
088 - 555 0909


 


 

HR Consultant


 
"Binnen jouw organisatie kun je te maken krijgen met interessante HR vraagstukken of projecten. Ondanks dat het een mooie kans is om hiermee aan de slag te gaan, kan het zo zijn dat je niet de juiste expertise in huis hebt of simpelweg niet voldoende tijd. Vanuit mijn rol als Senior HR Consultant wil ik jou in deze situatie graag ondersteunen, adviseren en vooral ontlasten. Samen met jou wil ik werken aan succes! Wat ik meeneem? Passie voor het vak, een brede kennis en ervaring van HR en persoonlijke interesse in de organisatie en de medewerkers"

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van updates op het gebied van HR, meldt u dan aan via onderstaande button.

 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via:
 

Facebook
LinkedIn
Instagram