Mobiliteitsdienstverband

Een mobiliteitstraject is een specifieke vorm van outplacement, waarbij uw medewerker in dienst treedt bij Bakker & Bosch, inclusief het ABP pensioen. Gedurende de periode van de arbeidsovereenkomst zullen wij de medewerker coachen, trainen, begeleiden en uiteindelijk bemiddelen naar een nieuw en duurzaam toekomstperspectief. 

Het mobiliteitstraject bij Bakker & Bosch

Indien u uw medewerker een passende en duurzame oplossing wilt bieden in de vorm van een mobiliteitsdienstverband, gaan wij met u en afzonderlijk met uw medewerker in gesprek over de mogelijkheden. Wij adviseren u en uw medewerker over de in te zetten modules om tot het beste resultaat te komen.

Ieder mobiliteitstraject wordt met uiterste zorgvuldigheid op maat vormgegeven. Op deze manier kunnen wij samen met de medewerker het meest haalbare uit het mobiliteitstraject halen. Dit resulteert in een plaatsingspercentage van ver boven de 80%.

In de aanloop naar deze samenwerking is het belangrijkste dat uw medewerker deze overstap met een goed gevoel en weloverwogen maakt. Er moet een klik zijn en wederzijdse vertrouwen.
 
Wanneer wordt een mobiliteitstraject ingezet?

Een mobiliteitsovereenkomst wordt actueel als medewerker en werkgever besluiten afscheid van elkaar te gaan nemen.
 
In de volgende situaties weten werkgevers en medewerkers ons te vinden:
 • Bij boventalligheid van medewerkers binnen de organisatie;
 • Bij een verstoorde/onprettige arbeidsrelatie of escalatie van een conflict;
 • Als werkgever en medewerker het oneens zijn over de uitvoering van de functie;
 • Als tijd en of kennis voor begeleiding van de medewerker ontbreekt;
 • Als u, als eigenrisicodrager voor de WW, vooraf duidelijkheid wil hebben over de financiële consequenties van het “ontslag”.
Voor wie is een mobiliteitstraject bedoeld?

Wij helpen u en uw medewerker verder. Zeker als u als werkgever risicodrager voor de werkloosheidswet (WW) bent. Met het aangaan van een mobiliteitsovereenkomst zijn de financiële consequenties vooraf volledig voor u duidelijk. Daarnaast krijgt uw medewerker een unieke kans voor het vinden van een nieuw en duurzaam loopbaanperspectief.

Hoe ziet een mobiliteitstraject er in de praktijk uit?

De medewerker gaat samen met het Bakker & Bosch-team op zoek naar een nieuw en passend loopbaanperspectief. Dit loopbaanperspectief helpen wij om te zetten in concrete mogelijkheden. In veel situaties gaat het om het bemiddelen naar nieuw passend werk. In andere situaties worden medewerkers begeleid richting het zelfstandig ondernemerschap. 

Tijdens het mobiliteitstraject zullen wij uw medewerker alle denkbare vormen van hulp aanbieden. Elke traject wordt op maat vormgegeven passend bij de situatie van de medewerker. Of het nu gaat om gesprekken, workshops, sollicitatietrainingen, testen, toegang tot een vacatureportal of ons uitgebreid werkgeversnetwerk.
 
Jobhunting als belangrijk onderdeel van het mobiliteitstraject

Bakker & Bosch heeft een groot aantal recruiters in dienst. Deze collega’s worden ingezet om invulling te geven aan het proactief en gericht bemiddelen van onze kandidaten. Hiervoor wordt onder andere ons landelijk netwerk binnen de publieke en private sector ingezet.

De voordelen van een mobiliteitstraject bij Bakker & Bosch voor u op een rij:
 • Uw medewerker ontvangt begeleiding en coaching op maat op weg naar een nieuw loopbaanperspectief;
 • De kosten zijn vooraf transparant en duidelijk;
 • Geen risico meer op langdurig doorlopende WW- lasten;
 • Geen (langdurige) juridische procedures;
 • De medewerker heeft een aaneengesloten CV;
 • De medewerker verlaat met een beter gevoel de organisatie;
 • U krijgt (financieel) ruimte voor het aantrekken van nieuw personeel;
 • De kans op passend en duurzaam nieuw werk is met onze maatwerkaanpak en werkgeversnetwerk maximaal;
 • Het resultaat.
Onze mobiliteitstrajecten zijn zeer succesvol. Meer dan 80% van de werknemers vindt binnen één jaar een nieuwe baan of start als zelfstandig ondernemer. Dit kunnen we realiseren door onze ruime ervaring met arbeidsmobiliteitsvraagstukken in de (semi) publieke sector én onze kennis van de (regionale) arbeidsmarkt.

Nieuwsgierig naar onze persoonlijke aanpak?

In een vrijblijvend gesprek lichten we graag toe wat we voor u kunnen betekenen. Bovendien vinden we het belangrijk dat het klikt tussen de kandidaat en onze outplacementcoach. Om die reden kan er altijd van tevoren een afspraak worden gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Bas Londeman op het telefoonnummer 088-5550909 of 06-39662064.