Verzuimbegeleiding

Iedereen is wel eens ziek en het werk is dan meestal goed op te vangen door collega's. Maar wat als het verzuim langer gaat duren en hierdoor werk blijft liggen, de druk op collega's en de leidinggevende toeneemt en u te maken krijgt met de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WvP)? Dan is een goede, actieve en correcte verzuimbegeleiding van essentieel belang. Een inefficiënte aanpak van verzuim kan namelijk leiden tot hoge (extra) kosten, frequent verzuim en een verzuimcultuur waarbij ook gezonde medewerkers overbelast raken en uitvallen. Reden genoeg om tijdig maatregelen te nemen tegen verzuim binnen uw organisatie, enkel verzekeren is namelijk niet voldoende!
 

Verzuimbegeleiding door Bakker & Bosch

Bij Bakker & Bosch helpen we u met het opstellen van een goed verzuimbeleid en zorgen we voor een correcte, kundige en actieve verzuimbegeleiding. We weten verzuim efficiënt en effectief aan te pakken zodat hoge of onnodige kosten en sancties van het UWV worden voorkomen. We bieden een verzuimbegeleiding die is afgestemd op de specifieke behoefte van uw organisatie, een maatwerk dienstverlening zodat we de best mogelijke resultaten weten te bereiken.
 

Werkwijze bij frequent verzuim

In mijn bericht van december 2017 spreek ik over het evalueren van het ziekteverzuim van het afgelopen jaar. Frequent verzuim vormt hier ook een onderdeel van, maar om dit goed aan te pakken moet je als werkgever eerst goed weten wat de specifieke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

Over het algemeen kennen we namelijk diverse oorzaken die kortdurend ziekteverzuim op kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat sommige werknemers;
  • een fragiele conditie hebben;
  • onvrede hebben met hun werk of inkomen;
  • een te hoge werkdruk ervaren;
  • onvrede hebben over de relatie met de werkgever of collega’s;
  • problemen van persoonlijke aard.
Voor een effectieve aanpak van frequent kortdurend ziekteverzuim is het een voorwaarde om met elkaar in gesprek te gaan. Beschrijf deze manier van doen in uw verzuimprotocol zodat iedereen op de hoogte is dat er een gesprek kan komen als men bijvoorbeeld 3x ziek geweest is binnen 12 maanden.
 

Hierbij enkele tips en een stappenplan om een goed frequent verzuimgesprek te voeren

Stap 1: Opsommen van de feiten
Geef in een overzicht duidelijk aan dat de medewerker frequent verzuimt of dat bij het verzuim een patroon te zien valt.
Tip! Het is van belang dat u laat merken dat u goed voorbereidt bent, gebruik feiten om te laten zien dat het afwijkt van gemiddelden. Wijs op de regels. Door het rustig opsommen van de feiten zet u de toon van het gesprek.

Stap 2: Opsommen van de gevolgen
Maak duidelijk wat de gevolgen zijn van de steeds weer opnieuw terugkerende afwezigheid.
Tip! Belangrijk hierbij is dat men niet praat over de klachten, maar over de consequenties van de afwezigheid. Hiermee voorkomt men dat de medewerker niet ter verantwoording geroepen wordt, maar gezocht wordt naar een oplossing.

Stap 3: Reactie van de medewerker
Naar aanleiding van het bovenstaande zal de medewerker reageren. Beschouw opmerkingen als een signaal in welke vorm dan ook. Gebruik hierbij het 
lsd- principe (luister, samenvatten en doorvragen).
Tip! Sta niet direct klaar met uw mening of als u bedenkingen heeft omtrent het verzuim.

Stap 4: Bedenken van oplossingen
Stel dat de oorzaak van het verzuim werk gerelateerd is, ga dan samen zoeken naar oplossingen, zelfs als er sprake zou zijn van een gestoorde arbeidsrelatie.

Stap 5: Maak afspraken
Deze stap wordt helaas vaak vergeten en dan heeft een verzuimgesprek weinig zin. Zeker als er sprake is van grijs verzuimers of zelfs zwart verzuimers is het noodzakelijk ijkmomenten in de nabije toekomst af te spreken en deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Indien er geen afspraken gemaakt worden, leg het gesprek altijd vast en onderteken beide dit verslag. 

Personeel nodig?

Heeft u een vacature en wilt u graag ondersteuning bij de invulling? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Bakker & Bosch in beeld

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via: 

   

Wet Werk en Zekerheid

Door de komst van de WWZ is er een hoop veranderd. Wat de wijzigingen inhouden leest u hier.