« terug naar het overzicht

De nieuwe Arbeidsmarktwet (WAB)

17 juli 2019

Op dinsdag 5 februari is het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer. Op dinsdag 28 mei is het wetsvoorstel ook aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de WAB per 1 januari 2020 in werking zal treden. De WAB heeft letterlijk het doel de arbeidsmarkt beter in balans te brengen. Met diverse maatregelen in dit wetsvoorstel streeft het kabinet ernaar om personeel in vaste dienst nemen voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Wij zetten de belangrijkste maatregelen uit de WAB op een rij:

Transitievergoeding
  • Al vanaf de eerste werkdag heeft een werknemer recht op een transitievergoeding, dit geldt ook tijdens de proeftijd.
  • De transitievergoeding bedraagt net als nu 1/3 bruto maandsalaris per jaar dienstverband, maar zal pro rato worden berekend en niet meer per volledige halve dienstjaren. De hogere opbouw van de transitievergoeding voor 50+‘ers met meer dan 10 dienstjaren komt te vervallen. Dit laatste is echter nog een gevolg van de WWZ en staat los van de WAB. 
Ketenbepaling
  • De regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten wordt verruimd. Drie aansluitende contracten in twee jaar wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar.
  • Het wordt mogelijk om de verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten tot 3 maanden te verkorten. Dit kan alleen per verplichte cao worden afgesproken én mag alleen wanneer sprake is van seizoenswerk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
Oproepkrachten
  • Onder de WAB is een oproepkracht alleen verplicht om te komen werken als deze minimaal vier dagen van tevoren wordt opgeroepen. Wordt een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afgezegd, heeft de oproepkracht toch recht op loon.
  • Werkgevers dienen de oproepkracht na een contractperiode van twaalf maanden een contract aan te bieden gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen twaalf maanden.
WW-premie
  • De hoogte van de WW-premie wordt bepaald aan de hand van de aard van een contract, in plaats van op basis van de sector waarin een bedrijf actief is. Voor werknemers met een vast contract geldt onder de WAB een lagere WW-premie dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.Versoepeling ontslagrecht
  • Met intreding van de WAB keert de cumulatiegrond voor ontslag terug. Dit wil zeggen dat een werkgever meerdere redenen voor ontslag mag aandragen bij de kantonrechter om een ontslagvergunning aan te vragen. Met invoering van de WWZ 4 jaar geleden, kwam de cumulatiegrond voor ontslag te vervallen en mochten werkgevers slechts één zwaarwegende reden aandragen. Dit wordt onder de WAB per 1 januari 2020 weer teruggedraaid.
Payroll
  • De WAB stelt dat payroll enkel is bedoeld om werkgevers te ontzorgen bij alle complexe zaken van het werkgeverschap. Uitzenden moet werkgevers de flexibiliteit bieden om ‘piek en ziek’ op te vangen. Hierdoor dient een payrollmedewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden te ontvangen, als ware hij in dienst van zijn opdrachtgever. Dit betreft zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Een uitzendkracht valt onder de cao voor uitzendkrachten (ABU), voor hen voldoet de inlenersbeloning. Een medewerker ontvangt een uitzendovereenkomst als het uitzend-/payrollbedrijf betrokken is bij de werving en selectie.
 

Vacatures

Ben jij op zoek naar een vaste of een tijdelijke baan? Bakker & Bosch helpt je graag bij het vinden van de baan die écht bij jou past. We hebben een breed aanbod aan verschillende vacatures van monteur tot accountmanager en van recruiter tot marketeer.
 
 

Zoekt u een nieuwe collega?

Heeft u een vacature en wilt u graag ondersteuning bij de invulling? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van updates op het gebied van HR, meldt u dan aan via onderstaande button.

 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via:
 

Facebook
LinkedIn
Instagram