« terug naar het overzicht

De verwachte toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt

11 juni 2021

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft voor het kabinet een ontwerpadvies uitgebracht over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit advies is op woensdag 2 juni uitgebracht. Het advies beschrijft de problemen op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan toegenomen onzekerheid, ontevredenheid en ongelijkheid. Door de coronacrisis zijn deze problemen verergerd. De SER wil dit aanpakken door flink te investeren in brede welvaart. Het gegeven advies gaat met name over de arbeidsmarkt, maar ook sociale zekerheid, duurzaamheid, technologie en Europa komen aan bod. Het doel is dat het kabinet werk gaat maken van de benoemde onderdelen. In dit nieuwsartikel lees je wat het advies inhoudt.

Flexarbeid
De SER doet voorstellen om flexibele contracten verder te beperken en strikt te reguleren. Dit om misbruik van flexarbeid tegen te gaan en flexwerkers meer zekerheid te bieden. Dit zou er als volgt uitzien: 
 • Maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd. De onderbrekingstermijn vervalt, behalve voor studenten en scholieren (zes maanden) en seizoenarbeiders (drie maanden).
 • Uitzendkrachten krijgen meer rechten. Contracten binnen fase A (cao uitzenden) gaan van 78 naar 52 weken.
 • Een stevigere positie voor zelfstandigen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van schijnconstructies bij zzp'ers. 
 • De oproepcontracten vervallen, behalve voor studenten en scholieren. Er wordt een aantal uur overeengekomen, minimaal gelijk aan het gemiddelde aantal gewerkte uren per kwartaal.
Vast dienstverband 
Ook schetst de SER stappen om duurzame arbeidsrelaties voor werkgevers aantrekkelijker te maken en zo het vaste dienstverband te bevorderen:
 • Het wordt voor bedrijven in zware economische omstandigheden mogelijk om tijdelijk de arbeidsduur van een werknemer met maximaal 20% te verlagen. Het loon wordt volledig doorbetaald en de werkgever krijgt hiervan 75% vergoed.
 • Verlofregelingen als geboorteverlof, vaderschapsverlof en zorgverlof worden ondergebracht in één nieuwe regeling Maatschappelijk Verlof.
 • De arbeidsongeschiktheidsregeling voor werknemers (WIA) moet ook mogelijk worden bij inkomensverlies tussen de 15 en 35% arbeidsongeschiktheid. Deze ondergrens ligt nu op 35%.
 • De periode dat ontstane WGA-lasten direct aan de werkgever worden toegerekend, wordt verkort van 10 naar 5 jaar.
 • Re-integratieverplichtingen voor werknemers die meer dan een jaar ziek zijn worden verlicht voor de werkgever. De loondoorbetalingsplicht in het tweede jaar blijft wel gelden.

Sociale zekerheid en duurzaamheid
De SER pleit ook voor meer sociale zekerheid en het benutten van technologie en duurzaamheid. Daarnaast adviseren ze ook te investeren in het verdienvermogen en beschrijft punten om een bepaalde cultuur te creëren waarin ontwikkeling gestimuleerd wordt.
 • Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd en er komt een gedeeltelijke vrijstelling van de werkgeverslasten. 
 • Werknemers worden meer gestimuleerd om zich te ontwikkelen/om te scholen. 
 • Het pensioenakkoord (voorstel voor de Wet toekomst pensioenen) wordt doorgezet.
 • Voortzetten van overheidssteun zolang er coronagerelateerde beperkingen zijn. 
Het komende jaar zal duidelijk worden of het kabinet de adviezen van de SER opvolgt en hoe dit er concreet uit gaat zien. 

 
Marijn van den Bosch
 
Marijn van den Bosch
Directeur
m.vandenbosch@bakkerenbosch.nl
088 - 555 0909
    LinkedIn


 

Vacatures

Ben jij op zoek naar een vaste of een tijdelijke baan? Bakker & Bosch helpt je graag bij het vinden van de baan die écht bij jou past. We hebben een breed aanbod aan verschillende vacatures van monteur tot accountmanager en van recruiter tot marketeer.
 
 

Zoekt u een nieuwe collega?

Heeft u een vacature en wilt u graag ondersteuning bij de invulling? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
 

 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via:
 

Facebook
LinkedIn
Instagram
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van updates op het gebied van HR, meldt u dan aan via onderstaande button.