« terug naar het overzicht

Goed nieuws met betrekking tot de transitievergoeding

19 juli 2018
Goed Nieuws!

Er zit schot in het wetsvoorstel met betrekking tot de transitievergoeding.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dhr. W. Koolmees, heeft een concept nota geschreven over de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.
Vanuit mijn werkzaamheden als casemanager verzuim zal ik kort weergeven wat het voorstel is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Het gaat over het verzoek van de werkgever tot verstrekking van de vergoeding door het UWV. 
Natuurlijk moet een verzoek voldoen aan bepaalde regels maar belangrijk is te weten wanneer een verzoek afgewezen wordt.
De aanvraag wordt afgewezen als deze ingediend wordt voordat de volledige transitievergoeding is verstrekt of meer dan zes maanden na de dag waarop de werkgever de volledige transitievergoeding aan de werknemer heeft verstrekt. 

Op de termijn van zes maanden wordt in sommige gevallen afgeweken, namelijk als het oude gevallen zijn. 
Indien hiervan sprake is dan wordt de aanvraag die voor 1 oktober 2020 ingediend is in behandeling genomen mits deze vergoeding ook daadwerkelijk uitbetaald is voor 1 april 2020.
Binnen zes maanden geeft het UWV een beslissing over de verstrekking tot vergoeding.
Deze afwijkende termijn komt te vervallen op 1 januari 2022.

In de Staatscourant zal met een toelichting deze regeling geplaatst worden.

Het UWV betaald deze vergoeding uit het Algemeen werkeloosheidsfonds (Awf) met als nadeel dat de premie Awf verhoogd wordt voor alle werkgevers. 

We weten inmiddels allemaal dat de hoogte van de transitievergoeding voor kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers) naar beneden is bijgesteld door invoering van twee regelingen. Namelijk ten eerste géén hogere transitievergoeding voor 50-plus werknemers en de overbruggingsregeling, maar dat neemt niet weg dat het om behoorlijke bedragen kan gaan en dan is een vergoeding van het UWV altijd prettig.
 
Henk de Bakker
 
H. de Bakker
Casemanager Verzuim
h.debakker@bakkerenbosch.nl
088 - 555 0909


 
    LinkedIn


 

Aanmelden kandidaat

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een vacature die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button.
 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via: