« terug naar het overzicht

Hoe tref je maatregelen tegen ongewenste omgangsvormen?

14 maart 2022
Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer hebben door de actualiteiten weer alle aandacht. Veel organisaties zijn momenteel bezig maatregelen te treffen. Onderdeel van die maatregelen kan zijn dat er een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld. Dat is nu nog niet verplicht, maar dat wordt binnenkort wellicht anders door een wetsvoorstel. 

Op 26 januari 2022 heeft Senna Maatoug van GroenLinks het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Arbowet, in verband met het verplicht stellen van de vertrouwenspersoon, opnieuw ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven en de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie te versterken.

Suggesties voor een laagdrempelige inrichting
Om tegemoet te komen aan het argument dat het verplichtstellen van vertrouwenspersonen voor kleine ondernemingen een probleem kan opleveren, heeft Maatoug in haar memorie van toelichting suggesties opgenomen om op organisatorisch en financieel gebied de vertrouwenspersoon laagdrempelig in te richten. Zo heeft de initiatiefneemster in het wetsvoorstel expliciet de mogelijkheid opgenomen om een externe vertrouwenspersoon aan te wijzen. Uiteraard kan Bakker & Bosch u hierbij adviseren en ondersteunen.

Voorgenomen beleid om ongewenste omgangsvormen terug te dringen
Ongewenste omgangsvormen hebben grote invloed op de werksfeer en de gezondheid van werknemers binnen een organisatie. Vaak leidt dit tot ziekteverzuim, rechtszaken en arbeidsconflicten. Ter voorkoming van escalatie op de werkvloer kan de toegang tot een vertrouwenspersoon een oplossing bieden. Werkgevers moeten hiertoe passende maatregelen treffen. De wetgever laat werkgevers momenteel vrij in de keuze voor deze maatregelen.Uiteraard is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon een hele belangrijke stap om ongewenste omgangsvormen terug te dringen. Het protocol vertrouwenspersoon regelt de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. Tevens zijn regels opgenomen ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke informatie door de vertrouwenspersoon. Dit protocol maakt tevens onderdeel uit van de Klachtenregeling ongewenst gedrag. Als u meer wil weten over het wettelijk recht, taken en eisen, de rol van OR en PV inzake het aanstellen van een vertrouwenspersoon en wilt u ondersteuning bij het opmaken van een klachtenregeling ongewenst gedrag, dan kunt u contact opnemen met een van onze HR Consultants.

Verdere ontwikkeling wijziging wetsvoorstel
Een vertrouwenspersoon kan dus een belangrijke rol spelen in het beperken en voorkomen van de impact van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, is van groot belang. De verwachting is dan ook het wetsvoorstel binnenkort al dan niet in gewijzigde vorm aangenomen zal worden, maar de beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is nog niet bekend. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

 
Marijn van den Bosch
Ilse in 't Zandt
HR Consultant
i.intzandt@@bakkerenbosch.nl
088 - 555 0909
    LinkedIn


 
 

Vacatures

Ben jij op zoek naar een vaste of een tijdelijke baan? Bakker & Bosch helpt je graag bij het vinden van de baan die écht bij jou past. We hebben een breed aanbod aan verschillende vacatures van monteur tot accountmanager en van recruiter tot marketeer.
 
 

Zoekt u een nieuwe collega?

Heeft u een vacature en wilt u graag ondersteuning bij de invulling? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
 

 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via:
 

Facebook
LinkedIn
Instagram
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van updates op het gebied van HR, meldt u dan aan via onderstaande button.