« terug naar het overzicht

Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen

13 juli 2017

Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. Bij dit midden- en kleinbedrijf gaan mannen meer op cursus dan vrouwen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het Onderzoek Bedrijfsopleidingen. Met 82 procent bleef het aandeel kleine bedrijven dat in 2015 bedrijfsopleidingenaanbood - ondanks de toename - wel nog duidelijk achter bij dat van middelgrote en grote bedrijven (respectievelijk 95 en 98 procent). Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars.

Beduidend minder vrouwen op cursus in midden- en kleinbedrijf

In 2015 nam per bedrijf iets minder dan de helft (47 procent) van de werknemers deel aan een cursus. Daarbij nemen vrouwen minder vaak deel aan cursussen dan mannen: 39 tegenover 58 procent. Dit verschil is het grootst bij kleine bedrijven. Hier volgde 38 procent van de vrouwen een cursus, tegen 58 procent van de mannen. Met het toenemen van de bedrijfsomvang neemt dit verschil echter af. Terwijl het aandeel mannen nagenoeg gelijk blijft, stijgt het percentage vrouwen dat aan cursussen deelneemt naarmate het bedrijf meer werknemers telt. Binnen grote bedrijven - van 250 of meer medewerkers - gaan vrouwen evenveel op cursus als hun mannelijke collega’s (beide 56 procent).

Gemiddelde cursuskosten per branche

Bedrijven gaven in 2015 gemiddeld per cursusdeelnemer 1,1 duizend euro uit. Bij bedrijven in de delfstoffenwinning waren de deelnamekosten per cursist veruit het hoogst, gemiddeld 2,4 duizend euro. Ook bedrijven in de financiële dienstverlening gaven per cursusdeelnemer bovengemiddeld veel uit (1,9 duizend euro). Dat is flink meer dan in de horeca, waar deze kosten gemiddeld 700 euro per bedrijf bedroegen. Twee andere sectoren waar bedrijven hier minder dan gemiddeld aan spendeerden, zijn de transport- en de bouwsector.
Gemiddelde cursuskosten per branche

Beroepsspecifieke vaardigheden

Bij 62 procent van de bedrijven zijn cursussen gericht op beroepsgerelateerde vaardigheden. Deze cursussen worden het vaakst gegeven in de delfstoffenwinning; 84 procent. Bij bedrijven in de horeca zijn cursussen veel minder beroepsgericht dan in de andere sectoren en ligt dit aandeel op 30 procent. De horeca besteedt meer aandacht aan cursussen die gericht zijn op klantgericht werken en werken in teamverband.

Bron: CBS

Vacatures

Ben jij op zoek naar een vaste of een tijdelijke baan? Bakker & Bosch helpt je graag bij het vinden van de baan die écht bij jou past. We hebben een breed aanbod aan verschillende vacatures van monteur tot accountmanager en van recruiter tot marketeer.
 
 

Zoekt u een nieuwe collega?

Heeft u een vacature en wilt u graag ondersteuning bij de invulling? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
 

 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via:
 

Facebook
LinkedIn
Instagram
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van updates op het gebied van HR, meldt u dan aan via onderstaande button.