« terug naar het overzicht

Minister Asscher voert geen reparatie Dagloonbesluit uit

26 augustus 2015
Het dagloon waar Limmen naar verwijst is het gemiddeld verdiende loon per dag waarover de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Voor 1 juli werd het dagloon nog berekend door het loon - verdiend in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid - te delen door het aantal gewerkte dagen. Als er niet het gehele jaar was gewerkt, telden alleen de daadwerkelijk gewerkte dagen bij de laatste werkgever voor de berekening van de WW-hoogte.

Berekening per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli wordt het loon van het jaar voorafgaand aan de WW gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261). Daarbij maakt het niet uit of er nu wel of niet het hele jaar is gewerkt. Dit betekent een veel lager gemiddeld dagloon en dus een veel lagere basis voor een WW-uitkering.

De minister stelt dat het correct is dat het WW-dagloon voor werknemers die niet gedurende de gehele referteperiode van één jaar hebben gewerkt én die ná 1 juli 2015 werkloos worden, lager kan zijn ten opzichte van dezelfde categorie werknemers die vóór 1 juli 2015 werkloos is geworden. In zijn reactie aan het CNV beargumenteert de minister met voorbeelden waarom dat billijk is.

Assher vindt het niet te rechtvaardigen dat deze mensen een hoger dagloon kunnen hebben dan werknemers die langer hebben gewerkt, in totaal meer hebben verdiend en voor wie meer premie is afgedragen.

Lees hier het volledige artikel

Aanmelden kandidaat

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een vacature die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button.
 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via: