« terug naar het overzicht

Nieuwe wet- en regelgeving per 1 juli 2014

1 juli 2014
Premiekorting jongere werknemer
Als u, na 1 juli 2014, jongeren tussen de 18 en 27 jaar vanuit een ww- of bijstandssituatie aanneemt, heeft u recht op een premiekorting. Voorwaarde is wel, dat deze jongeren minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week moeten krijgen. Tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 bedraagt de premiekorting € 3.500 per jaar.

Wettelijke vakantiedagen
Heb je nog vakantiedagen opgebouwd? Let op, deze komen te vervallen per 1 juli 2014! Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen in het jaar van opbouwen of binnen een half jaar na het einde van dat kalenderjaar opnemen, anders vervallen deze vakantiedagen.

Wet werk en zekerheid
Een aantal regels (proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten en de verplichting om op tijd aan te zeggen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd) gaat in per 1 januari 2015 i.p.v. 1 juli 2014. Het zogenoemde ‘flexpakket’ gaat per 1 juli 2015 in.

 

Aanmelden kandidaat

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een vacature die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button.
 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via: