« terug naar het overzicht

Tweede deel WWZ wijzigingen vanaf 1 juli 2015

13 mei 2015
Vanaf 1 juli 2015 zal het tweede gedeelte van de wijzigingen binnen de WWZ doorgevoerd worden. Hieronder ziet u wat deze wijzigingen betekenen voor uw organisatie.

Wijziging in de ketenbepaling:
Vanaf 1 juli 2015 wordt de hoofdregel in de WWZ 3 X 2 X 6:
- Nog steeds maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten;
- maar nu met een totale duur van 2 jaar;
- en een tussenliggende periode van maximaal 6 maanden.
De ketenbepaling is niet van toepassing op medewerkers jonger dan 18 jaar, die minder dan gemiddeld 12 uur per week werken.

Wijziging in de ontslagroute:
Vanaf 1 juli 2015 wordt de ontslagroute bij wet voorgeschreven, daarmee vervalt de keuze. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV. Ontslag om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren) loopt via de kantonrechter. Wanneer het UWV geen toestemming geeft kun je alsnog naar de kantonrechter. Beide routes duren even lang.

Herroepingstermijn bij de vaststellingsovereenkomst:
Vanaf 1 juli 2015 heeft de medewerker de mogelijkheid om de instemming met de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen, na datum ondertekening, te herroepen. De werkgever moet de medewerker hier in de vaststellingsovereenkomst op wijzen. Doet de werkgever dit niet, dan heeft de medewerker 21 dagen de tijd om zijn instemming te herroepen.

Transitievergoeding:
Vanaf 1 juli 2015 krijgt iedereen die 2 jaar of langer in dienst is geweest bij een werkgever (ongeacht de contractvorm) een transitievergoeding volgens een vaste rekenmethode. Deze vergoeding bedraagt maximaal €75.000 (of 1 jaarsalaris als dat meer is). Ook medewerkers die 2 jaar ziek zijn geweest hebben recht op een transitievergoeding.

Scholingsrecht:
Het scholingsrecht houdt in dat u een medewerker vanaf 1 juli 2015 in staat moet stellen om scholing te volgen die de werknemer nodig heeft om zijn bestaande functie goed uit te kunnen oefenen, maar ook als de functie van de werknemer komt te vervallen of de werknemer niet meer goed in staat is zijn functie naar behoren uit te oefenen. U heeft ook een scholingsplicht als de functie van een medewerker komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen.

Wijzigingen Werkloosheidswet (WW)
Vanaf 1 juli 2015 wordt na 6 maanden WW al het werk als ‘passend’ gezien. Vanaf 1 januari 2016 wordt de WW duur beperkt van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. In cao’s kunnen werkgevers en vakbonden afspraken maken over aanvulling na die 24 maanden. De bedoeling is dat mensen ook zo goed en snel mogelijk naar ander werk worden begeleid.
 

Vacatures

Ben jij op zoek naar een vaste of een tijdelijke baan? Bakker & Bosch helpt je graag bij het vinden van de baan die écht bij jou past. We hebben een breed aanbod aan verschillende vacatures van monteur tot accountmanager en van recruiter tot marketeer.
 
 

Zoekt u een nieuwe collega?

Heeft u een vacature en wilt u graag ondersteuning bij de invulling? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
 

 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via:
 

Facebook
LinkedIn
Instagram
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van updates op het gebied van HR, meldt u dan aan via onderstaande button.