« terug naar het overzicht

Verwachte vacaturedruk voor leraren en directeuren in het onderwijs

5 december 2017
Onderstaand figuur geeft een indicatie van de verwachte tekorten per regio. Deze tekorten worden uitgedrukt in vacaturedruk. De vacaturedruk is het aandeel verwacht tekort van de totale werkgelegenheid voor leraren binnen een regio.
Verwachte vacaturedruk voor leraren en directeuren in het onderwijs
Vacaturedruk in het onderwijs

Weinig arbeidsmarktregio's (rpa-gebied, Regionaal Platform Arbeidsmarkt) hebben een lage verwachte vacaturedruk in 2022. Wel zijn er regionale verschillen. In regio's met een groeiend aantal leerlingen (de grote steden, Haaglanden en De Vallei) vinden we in 2022 een gemiddeld percentage onvervulde vraag van 6,3% van de totale werkgelegenheid. In regio's met meer dan 5% krimp wordt een onvervulde vraag van 3,7% verwacht. De problematiek is dus, zoals verwacht, groter in regio’s met een groeiend aantal leerlingen en neemt af naarmate de leerlingdaling groter is.

Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief geschikte leraren zijn. Om voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laat OCW jaarlijks arbeidsmarktramingen uitvoeren.

De hier gepresenteerde ramingen geven een beeld van de arbeidsmarkt voor leraren in de komende jaren, uitgaande van de huidige situatie. Als daarbij tekorten worden verwacht, houdt deze voorspelling niet in dat klassen massaal leeg zullen staan. Er wordt slechts voorspeld dat, onder de nu bekende omstandigheden, er meer leraren nodig zijn om aan de vraag te voldoen dan er gevonden kunnen worden.

Door het ministerie van OCW wordt jaarlijks geraamd wat de leerlingaantallen in het primair onderwijs de komende  jaren zullen zijn. De bevolkingsprognoses van het CBS dienen als basis voor de ramingen. Uitgaande van dezelfde verhouding tussen leerlingen en leraren als momenteel, kan worden berekend wat de geraamde aantallen benodigde leraren in fte de komende jaren zullen zijn.

De leerlingendaling in het primair onderwijs zal de komende jaren beduidend minder sterk zijn dan in de afgelopen jaren. Vanaf 2023 wordt weer een stijgende trend voorzien. In bovenstaande figuur is te zien dat de behoefte aan leraren daarmee gelijke tred houdt.

Bij het bestaande lerarenkorps vindt uitstroom plaats om verschillende redenen (met als belangrijkste pensioen). Om aan de bovenstaande aantallen te kunnen komen, wordt bij de instroom in de sector voornamelijk geleund op de afgestudeerden van lerarenopleidingen. Als er onvoldoende gediplomeerde instroom mogelijk is ontstaat er onvervulde vraag, oftewel tekorten.

De tekorten tegen 2027 lopen dusdanig op dat de opstellers van de ramingen (CentERdata) waarschuwen dat dit buiten het geldigheidsgebied van de gebruikte modellen valt. Bij dergelijke geraamde tekorten is het namelijk niet meer aannemelijk dat alle omstandigheden ongewijzigd blijven. Kijken we minder ver vooruit, dan is te zien dat volgens de ramingen in 2022 een tekort van ruim 4.000 fte aan leraren en directeuren in het primair onderwijs zal ontstaan bij ongewijzigde omstandigheden. 

Bron: Onderwijsincijfers

Vacatures

Ben jij op zoek naar een vaste of een tijdelijke baan? Bakker & Bosch helpt je graag bij het vinden van de baan die écht bij jou past. We hebben een breed aanbod aan verschillende vacatures van monteur tot accountmanager en van recruiter tot marketeer.
 
 

Zoekt u een nieuwe collega?

Heeft u een vacature en wilt u graag ondersteuning bij de invulling? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
 

 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via:
 

Facebook
LinkedIn
Instagram
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van updates op het gebied van HR, meldt u dan aan via onderstaande button.