Certificering

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzend- en detacheringsector en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Door de huidige wetgeving lopen organisaties het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener niet zijn voldaan. Al sinds onze oprichting in 2008 zorgen wij voor een betrouwbare dienstverlening waarin we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Jarenlang hebben we dit in samenwerking gedaan met Please payroll die onze backoffice verzorgde. Vanaf 2021, door veranderende wetgeving, zijn wij de uitzend- en detacheringsactiviteiten in eigen beheer gaan doen vanuit een nieuwe BV Bakker & Bosch Professionals (KvK: 80882560).  

Vanuit Bakker & Bosch Professionals BV verzorgen wij de personeels- en salarisadministratie van onze medewerkers en wordt de bijbehorende facturatie verzorgd. Om dit goed te organiseren en de betrouwbaarheid en kwaliteit te borgen, hebben wij onze organisatie ingericht op een manier die hierbij aansluit. Om dit te toetsen, laten wij ons ook twee keer per jaar controleren om te beoordelen of wij (blijven) voldoen aan alle eisen van het SNA-keurmerk. 

Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk vrijgesteld kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. 

Alle ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
     
De meest recente verklaring van registratie van het SNA, is hier te vinden.

Financiële verplichtingen Belastingdienst
Bakker & Bosch Professionals B.V. voldoet aan de betalingsverplichtingen van de Belastingdienst. Dit houdt in dat alle betalingen die aan de Belastingdienst moeten worden gedaan ook daadwerkelijk plaatsvinden. De meest recente Verklaring_betalingsgedrag is hier te vinden.

G-rekening
Om zekerheid te kunnen bieden aan onze inleners, heeft Bakker & Bosch Professionals een G-rekening geopend. Dit is in de wereld geroepen om het risico van de inlener te beperken. Als inlener kun je een gedeelte (minimaal 25%) van je totale factuurbedrag naar de G-rekening overmaken. Zo kun je aantonen dat jij je fiscale verplichtingen als inlener bent nagekomen en beperk je het risico van de inlenersaansprakelijkheid. Wij als werkgever kunnen geen andere betalingen doen vanuit deze G-rekening. De rekening beschermt partijen dus tegen wanbetalingen van loonheffingen. 

Wil je meer informatie over het SNA-keurmerk? Lees dan verder op de website van Stichting Normering Arbeid. Als je verder nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op!

Het SNA-keurmerk

     

Betrouwbaar betalingsgedrag

Neem contact op

Neem contact op met Bakker & Bosch HR Diensten