Werving & selectiebureau in 's-Hertogenbosch - Bakker & Bosch HR Diensten

Door groei, vernieuwing of vervanging is het mogelijk dat u op zoek bent naar een nieuwe werknemer. Wij ondersteunen organisaties in omgeving 's-Hertogenbosch bij dit zoekproces door de werving en selectie op ons te nemen. Nadat we goed inzicht hebben verkregen in uw vraag, de organisatie, de organisatiecultuur en de afdeling waar de vacature beschikbaar is, gaan wij op zoek naar een passende kandidaat.

Wij selecteren op basis van uw specifieke behoeftes en leggen de nadruk op de persoonlijkheid van de kandidaat. Dit betekent dat wij selecteren op persoonlijke eigenschappen, ambities en doelstellingen van kandidaten die aansluiten bij uw organisatie. Wij bouwen graag met u een persoonlijke, kwalitatieve en duurzame relatie op die gebaseerd is op vertrouwen.

Tarieven werving en selectie
Om een indruk te krijgen van de kosten van werving en selectie door Bakker & Bosch HR Diensten kunt u via onderstaande knop ons tarievenoverzicht downloaden.

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op een percentage van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Wordt er aan ons exclusiviteit m.b.t. de wervingsactiviteiten van vacatures gegeven dan passen wij een korting toe op onze fee. 

Tarieven werving en selectie 


Facturatie werving en selectie
Bij een succesvolle invulling van de vacature factureren wij de fee in 2 termijnen. Hierbij wordt de eerste helft gefactureerd na het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst door de kandidaat. De tweede helft van de fee wordt gefactureerd na het verstrijken van 1 maand proeftijd. Wordt er gekozen voor exclusiviteit waarbij kosten vooraf in rekening worden gebracht dan factureren wij dit deel bij de start van de procedure. Wij hanteren hierbij een betalingstermijn van 14 dagen.


   

Marc Corman
Contactpersoon

Marc Corman
info@bakkerenbosch.nl
088 - 555 0909