Hoe wordt het percentage van arbeidsongeschiktheid bepaald? (WIA)

De arts en de arbeidsdeskundige van UWV bepalen uw mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt door een keuring. U krijgt die keuring als u na 2 jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk kunt.
 

UWV-arts beoordeelt uw arbeidsbeperkingen

U bespreekt uw lichamelijke of psychische problemen tijdens een gesprek met de arbeidsdeskundige van UWV over uw WIA uitkering. En of uw problemen tijdelijk of blijvend zijn.
 

Arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk u aankunt

Als de UWV-arts heeft vastgesteld dat u arbeidsbeperkingen heeft, krijgt u een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk u nog kunt doen ondanks uw beperkingen. En wat dat betekent voor uw mate van arbeidsongeschiktheid. Is die minstens 35%, dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering.
 

De mate van arbeidsongeschiktheid bepalen

Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen:
het loon dat u ondanks uw beperkingen nog kunt verdienen;
het loon dat u verdiende voor u ziek werd.
 

Herkeuring WIA bij verandering mate van arbeidsongeschiktheid

Als uw gezondheid verbetert of verslechtert, kunt u een herkeuring krijgen voor de WIA. U kunt die ook zelf aanvragen. De uitslag van de herkeuring kan gevolgen hebben voor uw WIA-uitkering.
 

WIA-uitkering na herkeuring

Na een herkeuring kunt u een andere (hogere of lagere) WIA-uitkering krijgen. Om een lagere uitkering aan te vullen, gaat u op zoek naar (meer) werk.
 

Einde WIA-uitkering

Uw WIA-uitkering heeft geen vaste einddatum. Uw WIA-uitkering kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld als u weer hersteld bent of als u de AOW-leeftijd bereikt.

Aanmelden kandidaat

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een vacature die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button.
 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via: