Wettelijke regels betreft werktijden, pauzes en rusttijden

Wat is er wettelijk geregeld voor mijn werktijden, pauzes en rusttijden?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Er zijn ook regels voor uw pauzes en rusttijden. In uw cao kunnen afwijkende regels staan. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

Maximaal aantal uren werktijd
In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

 • Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
 • Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.
Een werkweek loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.

Beroepen met afwijkende werktijden en rusttijden
Voor een aantal werknemers en beroepen gelden andere regels voor onder andere werktijden, rusttijden en pauzes. Bijvoorbeeld voor artsen in opleiding tot specialist die bereikbaarheidsdiensten draaien. Deze regels staan in het Arbeidstijdenbesluit. De Arbeidstijdenwet is dan (gedeeltelijk) niet van toepassing. 

Rijtijden en rusttijden vrachtwagenchauffeurs
Om ongelukken door vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen moeten vrachtwagenchauffeurs zich aan rijtijden en rusttijden houden.

Rust na werktijd
Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels:
 • Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
 • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
 • Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur.
 • De wekelijkse rust mag u ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoeft u niet aaneengesloten te nemen. U kunt deze rust delen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

Hoe lang en hoe vaak pauze
Voor uw pauzes gelden de volgende regels:
 • Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier.
 • Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier.
 • In uw cao of bedrijfsregeling kunnen andere regels staan. Maar als u tijdens een dienst langer dan 5,5 uur werkt, heeft u altijd recht op één pauze van tenminste 15 minuten. U mag een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze. Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.

Werken zonder pauze
Alleen in 2 gevallen mag u werken zonder pauze te nemen:
 1. U werkt alleen en heeft geen direct contact met een collega die vergelijkbaar werk doet.
 2. Door de aard van het werk is het onmogelijk om pauze te nemen.
Overigens moet dit wel in de cao of bedrijfsregeling staan. Of uw werkgever moet hierover schriftelijke afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben gemaakt.

Doorbetaling tijdens pauzes
In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetaling tijdens pauzes. Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken staan over doorbetaling van loon tijdens de pauze.  

Wanneer geldt Arbeidstijdenwet
 • Als u voor een werkgever werkt, geldt de Arbeidstijdenwet voor u. Dus ook als u stagiair, uitzendkracht of gedetacheerd bent.
 • Verdient een werknemer 3 maal het minimumloon of meer? Dan geldt de Arbeidstijdenwet niet. Behalve als deze werknemers werken in nachtdiensten of risicovol werk doen. 
 • Dit laatste geldt ook voor zelfstandigen. Ook voor hen geldt de Arbeidstijdenwet in beginsel niet, behalve als zij werkzaamheden verrichten die een gevaar met zich mee kunnen brengen, zoals vrachtwagenchauffeurs. 
 • Ook geldt de Arbeidstijdenwet niet voor vrijwilligers van 18 jaar of ouder. Vrijwilligers van 16 of 17 jaar mogen geen arbeid verrichten tussen 23.00 uur en 06.00 uur. Voor kinderen van 15 jaar en jonger die vrijwilligerswerk doen, gelden dezelfde regels als voor (lichte) arbeid waarvoor ze betaald worden.

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op al uw werkzaamheden als werknemer. Als u verschillende banen heeft, moet u de verschillende werktijden bij elkaar optellen. Zo kunt u nagaan wat uw werktijden en rusttijden moeten zijn.

Speciale regels voor jongeren tot 18 jaar en zwangere vrouwen
In de Arbeidstijdenwet staan aparte regels voor werk- en rusttijden voor:
 • kinderen onder de 16 jaar;
 • jongeren van 16 en 17 jaar;
 • zwangere of pas bevallen vrouwen.

Aanmelden kandidaat

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een vacature die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button.